Asiakaskokemus – Vakuuttaminen

Vakuutusmeklari toimii edunvalvojanasi

Miksi kilpailuttaisin vakuutukseni vakuutusmeklarin kautta?

Yrityksen kasvaessa tai toiminnan muuttuessa myös yrityksen vakuutustarpeet muuttuvat. Vakuutusmeklari tutkii aina vakuutuksen vastaamaan yrityksen sen hetkisiä tarpeita. Toinen vakuutusyhtiö voi tarjota ehkäpä edullisempaa vakuutusta, mutta jonka ehdoissa voi olla kuitenkin puutteita yrityksen tarpeita kohtaan. Päämiehemme etu on meille aina tärkein ja siksi ammattilaisena tuomme eri vakuuttajien vakuutustarjousten sisällön esille tarkasti. kerromme kunkin tarjouksen riskit ja mahdollisuudet vuosikymmenten kokemuksella. Asiakas tekee aina itse päätöksen analyysimme pohjalta, minkä kokevat olevan heille parasta.


”Yritystämme kohtasi yhtenä vuonna useampi ikävä tapaturma, jonka seurauksena voimassa oleva lakisääteinen työtapaturmavakuutuksemme ei sopinut sisällöltään ja riskeiltään enää tarpeeseemme. Päätimme tämän seurauksena kilpailuttaa työtapaturmavakuutuksemme riskittömämmäksi ja paremmin meidän tarpeeseen sopivaksi. Wakio toteutti projektin, jonka seurauksena saimme tilanteeseemme sopivan vakuutusratkaisun ja säästimme samalla 6 numeroisen summan seuraavan kahden vakuutuskauden aikana.”

– Rakennus- ja tuotantoalan yritys, LV 20 Meur


Miten yrityksemme hyötyy vakuutusmeklarista?

Vakuutusmeklari on päämiestensä edunvalvoja vakuuttamisen ja riskienhallinnan saralla. Vaikka asiat hoituisivat hyvin tutun yhteyshenkilön kautta nytkin, vakuutusmeklareina meillä on kuitenkin muun muassa laajempi tuntemus eri vakuutusyhtiöiden tuotteista ja palveluista. Lisäksi laaja liiketoiminnan ymmärtäminen eri toimialoilta auttaa meitä ymmärtämään myös ne asiakkaidemme riskit, jotka eri toimialoihin liittyy.

Voitaisiin myös avoimesti kysyä, että mitä yritys voi hyötyä hyvästä kirjanpitäjästä tai tilitoimistosta? Hommat voi tietty aina pyrkiä hoitamaan itse, mutta ne voi myös antaa toimialan vahvasti tuntevien ammattilaisten käsiin.


”Olimme harjoittaneet kasvujohtoista liiketoimintaa jo usean vuosikymmenen ajan, yhteyshenkilömme vakuutusyhtiössä oli myös pitkään pysynyt samana ja keskinäinen toiminta siltä osin oli vakiintunutta. Wakio tarjosi kuitenkin vastauksen kasvavan yrityksemme tarpeeseen sopivaksi kumppaniksi – jatkuvasti yrityksellemme tärkeämpään riskienhallinnan ja vakuuttamisen hallintaan.

Hoitosopimuksen synnyttyä ja tehtyämme sitten ensimmäisen laajan riskianalyysin, totesimme että tuurilla on näköjään seilattu – liiketoiminnastamme löytyi monta merkittävää ja tunnistamatonta riskiä, joka yksittäisinäkin toteutuessaan olisi voinut koitua yrityksemme kohtaloksi. Miljoonaluokan tunnistamattomat riskit saatiin vakuutettua ja tämän jälkeen kaikki liiketoiminnan riskit stabiloitua haluamallemme tasolle, saimme kuitenkin tarvittavat vakuutukset samalla päivitettyä kilpailukykyiseen hintaan.

Jokainen kasvava yritys todella tarvitsee tällaista palvelua tänä päivänä.”

– Monialayritys, LV 11 Meur


Vakuutusmeklari on yrityksen tukena myös niissä hankalissa ja vaikeissa tilanteissa, joissa ei välttämättä jaksa itse enää taistella oikeusturvansa puolesta:


”Kuljetusliikettämme kohtasi ikävä onnettomuus jossa raskas ajoneuvoyhdistelmä meni lunastuskuntoon sekä myös kuljettaja menehtyi.

Loppui omat voimat ja osaaminen kesken. Saimme Wakiolta avun sekä menehtyneen työntekijän korvauskäsittelyä koskien, että myös ajoneuvon lunastuskorvauksen neuvottelussa. Työntekijän omaiset saivat osaltaan asianmukaiset korvaukset, mutta ajoneuvon lunastamisen prosessissa oli haasteita, koska saimme mielestämme ensin liian pienen ”tarjouksen” vakuutusyhtiöltä ajoneuvoyhdistelmän lunastushinnasta. Wakio aloitti uuden neuvottelun lunastuskorvauksesta vakuutusyhtiön kanssa ja jonka jälkeen saimme lopulta noin 30.000 euroa suuremman korvauksen ensin tarjotusta. On näköjään eri asetelma toisinaan, kun korvauksesta neuvottelee ammattilainen kuin vakuutuksenottaja itse. Hienoa että päästiin hyvään lopputulokseen pienen säädön jälkeen. ”

– Kuljetusliike, LV 5 Meur


”Yrityksemme yksi omistajista menehtyi täysin odottamatta ja yllättäen. Kun emme itse kyenneet emmekä jaksaneet toimia tässä sekä omaisia ja yritystämme järkyttäneessä tilanteessa, Wakio auttoi alkushokin aikana hoitamaan tarvittavat muutokset ja toimet vakuuttamisen osalta sekä hoitivat korvausasiat rullaamaan. Wakio konsultoi samassa yhteydessä myös menehtyneen omaisia saamaan ja hakemaan heitä koskevat asianmukaiset vakuutuskorvaukset. Kiitos.”

– Logistiikka-alan alan yritys, LV 8 Meur


Joskus vakuutusmeklarin puoleen käännytään silloin, kun vahinko on jo tapahtunut ja siitä on tehty korvauspäätös. Vakuutusmeklarin ymmärrys vakuutuskielestä ja vakuutusjuridiikasta voi johtaa jopa siihen, että negatiivinen korvauspäätös otetaan uudelleen käsittelyyn vakuutusyhtiössä.


Meille sattui kaksi eri vastuuvahinkoa peräjälkeen. Olimme vakuuttaneet mielestämme hyvin ja asianmukaisesti kaikki toimintamme riskit. Vakuutusyhtiö toimitti sitten korvauspäätöksen toiminnan vastuuvakuutuksestamme, kummastakin eri vahingosta erikseen. Molemmat korvauspäätökset olivat negatiivisia. Toimintamme oli jo valmiiksi vedenjakajalla, liiketoiminnan kannattavuuden kanssa taiteillessa. Olimme tehneet valitukset molemmista korvauspäätöksistä vakuutusyhtiöön lopputuleman muuttumatta, emmekä enää keksineet mitä tehdä.

Saimme vinkin Wakiosta yhdeltä sopimuskumppaniltamme ja kysyimme Wakiosta mahdollisuutta saada muutettua korvauspäätökset toiseksi. Eivät voineet luvata mitään tietämättä asian taustoja tarkemmin, mutta lupasivat tekevänsä parhaansa jos sopimus ja valtuutus asiasta tehdään.

Sopimuksen tehtyämme Wakio perehtyi molempiin vahinkoihin ja korvauspäätöksiin tarkemmin ja katsoi että toisessa – siinä meidän kannalta isommassa yli 100.000 euron vahingossa olisi perusteltua hakea muutosta saatuun korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö otti korvauspäätöksen uudelleen käsittelyyn keskusteltuaan Wakion kanssa asiasta. Kun kaikki asiat ja perusteet uudelleenkäsittelyä varten oli esitetty, teki vakuutusyhtiö pienen odottelun jälkeen uuden korvauspäätöksen joka oli tällä kertaa kannaltamme positiivisen. Emme olisi varmasti enää olemassa oleva ja työllistävä yritys, jollei tätä korvauspäätöstä olisi saatu oikaistua.

– LVIS-alan yritys, LV 12 Meur

Tutustu myös näihin asiantuntija-artikkeleihin

Tule meille töihin

WAKIO hakee vakuutusmeklaria tai vakuutusalan osaajaa! Olisitko kiinnostunut kehittymään vakuutusalan huippuammattilaiseksi tiimissämme? Tuntuuko, että olet jumittunut vanhoihin kaavoihin ja kaipaat ...
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Vakuuttaminen

Vakuutusmeklari toimii edunvalvojanasi Miksi kilpailuttaisin vakuutukseni vakuutusmeklarin kautta? Yrityksen kasvaessa tai toiminnan muuttuessa myös yrityksen vakuutustarpeet muuttuvat. Vakuutusmeklari tutkii aina ...
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Riskienhallinta

Tiedätkö, mitä yrityksenne lakisääteinen tapaturmavakuutus (TyTal) pitää sisällään? Maksaako vakuutusyhtiö kaiken tapaturman sattuessa vai joudutteko sittenkin maksumieheksi? Ohessa asiakkaamme kokemus ...
LUE LISÄÄ
Scroll to Top