Miksi vakuutus ei korvannutkaan?

Kun yritys ottaa vakuutuksen, lähtökohtainen ajatus on sem että liiketoiminta on turvattu – ei siis huolta huomisesta. Luotetaan, että vakuutusyhtiön edustaja kyllä osaa.

Läheskään aina ei kuitenkaan ole näin. Vakuuttamisessa saattaa olla paljonkin puutteita ja usein vakuutuskielikin on sellaista, ettei se suoranaisesti innosta lukemaan tarkemmin vakuutusasiakirjoja. Kokosimme tähän artikkeliin listan erilaisista syistä, miksi vakuutuskorvaus jää saamatta.

1. Vakuutus oli väärillä maksuperustetiedoilla vakuutettu

Vaikka vakuutuksia tehdessä saattaa ajatella, ettei esimerkiksi tarkat neliömäärät tai palkkasummat varmasti niin tarkkaa ole, tarkkojen tietojen jatkuvalla päivittämisellä yritys turvaa oman selustansa vahinkotilanteessa.

2. Vakuutus oli vääränlainen tuote vakuutettuun riskiin nähden

Vakuutusedustaja tai asiakas ei riittävällä tavalla ymmärtänyt toistensa kieltä, eikä täten oltu selvitetty yrityksen kaikkia eri liiketoimintoihin liittyviä riskejä riittävällä tarkkuudella ja riittävän säännöllisesti. Yrityksen ottamassa toiminnan vastuuvakuutuksessa oli kirjattuna vakuutuksissa yrityksen vanha päätoimiala. Ongelmaksi muodostui se, että yritystoiminnan muututtua vakuutus ei enää vastannut muuttuneita liiketoimintoja. Seurauksena vakuutuskorvaus evättiin väärin vakuutetun toimialaluokituksen johdosta, vakuutus ei vastannutkaan enää yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja siinä syntynyttä vahinkoa.

3. Vakuutus oli väärin maksuperustein vakuutettu = vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät olivat väärät ja siten riski oli alivakuutettu

Yrityksen omistamat kiinteistöt oli vakuutettu vakuutusmäärällisenä, sekä vakuutusmäärä ja muut tekniset tiedot oli arvioitu aikanaan vakuutusta tehdessä. Vakuutusmäärä ja maksuperusteet kuten rakennuksen tekniset tiedot olivat väärillä tiedoilla vakuutuskirjoilla, eivätkä vastanneet siten vahinkohetkellä kiinteistöjen todellisia tietoja ja arvoja.

Kiinteistöt olivat rajusti alivakuutettuja tämän johdosta. Vakuutusyhtiö korvasi alivakuutuksen johdosta vakuutusehtojensa mukaisen korvauksen, joka oli alivakuuttamisen myötä murto-osan kiinteistön todellisesta arvosta.

4. Yrityksen kaikkia mahdollisia toimintoja ei oltu riittävällä tarkkuudella käsitelty ja kyseinen toiminta olikin vakuuttamatta

Aina, kun yrityksen toiminta laajenee, on hyvä syy ottaa yhteyttä myös vakuutusasiamieheensä. Miten kyseinen toiminta vakuutetaan?

5. Vakuutuksessa ei oltu otettu huomioon muita korvattavuuteen vaikuttavia tekijöitä tai vakuutusehtoja

Vakuutuksissa on aina myös vakuutusyhtiön vakuutukseen tekemiä vakuutuskorvaukseen liittyviä rajoitusehtoja ja suojeluohjeita. Molempien näiden tarkoitus on rajoittaa vakuutusehdoissa mainituilta osin vakuutusyhtiön korvausvastuuta eri vahinkotilanteissa. Esimerkiksi ns. samaistaminen voi evätä korvauksen kokonaan, koska työntekijällä oli lupa omaisuutesi/ajoneuvosi käyttämiseen vapaa-aikana ja työntekijän toiminnassa katsottiin olevan törkeää tuottamusta tai huolimattomuutta. Toisinaan taas vakuutusmeklari voi vaihtoehtoisesti myös neuvotella vakuutusyhtiön kanssa yrityksen vakuutuksiin erikseen vakuutusyhtiön yleisistä vakuutusehdoista poikkeavia ehtopoikkeamia, jotka voivat olla yrityksen toiminnalle vahinkotilanteessa elintärkeitä.

6. Vakuutuksen korvattavuudesta oli jäänyt väärä mielikuva vakuutusta tehdessä, vakuutus ei korvannutkaan tällaisessa tilanteessa

Erityisen tärkeää on se, että vakuutusedustaja olisi itse riittävän tietoinen eri vakuutuksista ja osaisi kertoa kattavasti ja selkokielisesti niistä asiakkaalle.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottaja hyväksyy vakuutuksen sisällön maksaessaan vakuutusmaksun. Vakuutusyhtiö vastaa kuitenkin siitä, että vakuutuksenottaja on saanut riittävät tiedot vakuutuksesta ja vakuutusehdoista ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutus on lain mukaan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottaja oli ymmärtänyt, mutta näissä tulee useimmiten kiistatilanteita annetun ja saadun tiedon ymmärtämisestä.

Kuka lopulta vastaa siitä mitä vakuutus korvaa ja miksi?

Laki määrittelee Vakuutussopimuslaissa seuraavia asioita; Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenottaja vastaa vakuutuskirjan mukaisten vakuutusten tietojen paikkansapitävyydestä, ja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista omassa toiminnassaan siltä osin, kuin se voisi vaikuttaa vakuutuksen voimassaoloon tai vakuutuksen myöntämiseen. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisen vaaran lisääntymisestä vakuutuksenottajalle, ilmoittamatta jättäminen saattaa olla korvaustilanteessa korvauksen epäämisen peruste. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista vakuutuskirjalla olevista virheistä tai puutteellisista tiedoista, ilmoittamatta jättäminen saattaa olla korvaustilanteessa korvauksen epäämisen peruste.

Vakuutusmaksun maksaessaan vakuutuksenottaja hyväksyy vakuutuksen sen sisältöisenä kuin vakuutuskirjalla on mainittuna = vakuutuksenottaja lopulta kantaa riskin mahdollisista virheistä tai vääristä tiedoista vakuutettujen riskien osalta. Lue lisää vakuutussopimuslaista

Vakuutusmeklari ymmärtää vakuutuskieltä

Tärkeät riskitekijät on siis hyvä tunnistaa ajoissa, jotta vakuutukset olisivat riittävän kattavat ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa taloudellinen riski ei jäisi yritykselle. Vakuutusmeklarina olemme yrityksen edunvalvoja ja vakuutusyhtiöistä riippumaton tekijä. Tärkein tehtävämme on olla perillä asiakkaidemme riskeistä ja siitä, että ne on riittävällä laajuudella vakuutettu. Vakuutusalan, vakuutusten ja myös vakuutusjuridiikan laaja ymmärrys on vahvuutemme sekä se, että tunnemme laajasti eri toimialojen riskit ja eri vakuutusyhtiöiden tuotteet.

Tutustu myös näihin asiantuntija-artikkeleihin

Tule meille töihin

WAKIO hakee vakuutusmeklaria tai vakuutusalan osaajaa! Olisitko kiinnostunut kehittymään vakuutusalan huippuammattilaiseksi tiimissämme? Tuntuuko, että olet jumittunut vanhoihin kaavoihin ja kaipaat
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Vakuuttaminen

Vakuutusmeklari toimii edunvalvojanasi Miksi kilpailuttaisin vakuutukseni vakuutusmeklarin kautta? Yrityksen kasvaessa tai toiminnan muuttuessa myös yrityksen vakuutustarpeet muuttuvat. Vakuutusmeklari tutkii aina
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Riskienhallinta

Tiedätkö, mitä yrityksenne lakisääteinen tapaturmavakuutus (TyTal) pitää sisällään? Maksaako vakuutusyhtiö kaiken tapaturman sattuessa vai joudutteko sittenkin maksumieheksi? Ohessa asiakkaamme kokemus
LUE LISÄÄ
Scroll to Top