WAKIO Optimointi

Vakuutukset kustannus­tehokkaasti

WAKIO Optimointi- sopimus soveltuu tilanteeseen, jossa yrityksenne tarvitsee puolueetonta toimijaa arvioimaan vakuutusturvanne kattavuutta ja tarvetta. WAKIO Optimointi- sopimuksella optimoidaan riskitasoa ja vakuutusturvaa yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Autamme yritystänne saamaan vakuutuksiin parhaan mahdollisen hintatason ja löytämään oikeantasoisen vakuutusturvan.

WAKIO Optimointi palvelun valitsevat

WAKIO Optimointi palvelumalli

1.

Yrityksen riskien ja vakuutustarpeen arviointi ja kartoitus. Riskianalyysi ja riskityökalut.

2.

Yrityksennne yksilöllinen ja räätälöity vakuutussuunnitelma.

3.

Yrityksellenne etsitään ja optimoidaan oikein mitoitettu, kilpailukykyinen vakuutusturva.

4.

Vakuutusmeklarin tasapuolinen analyysi, jossa esitetään kooste vakuutusyhtiöiden tarjouksista, eri vakuuttajien vahvuudet ja heikkoudet toimialallanne, sekä myös eroista eri vakuutusten ja vakuuttajien välillä.

5.

Valitsemanne vakuutusturvan voimaan saattaminen valittuun vakuutusyhtiöön.

6.

WAKIO tekee asiakkaalle valmiin korjauslistan vakuutusten kartoituksessa havaituista huomioista, mahdollisista päällekkäisyyksistä, puutteista tai riskeistä vakuuttamisessa ja riskienhallinnassa.

Scroll to Top