Vakuutusmeklarin määritelmä ja toimenkuva

Vakuutusmeklari on aina vakuutusyhtiöstä riippumaton ja asiakkaan toimeksiannosta toimiva asiakkaan vakuutusedustaja. Vakuutusmeklari solmii asiakkaan kanssa sopimuksen vakuutuksien välittämisestä ja toimii asiakkaan edustajana vakuutuksen ostajan roolissa. Meklari on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei saa olla vakuutusyhtiön kanssa taloudellisessa riippuvuussuhteessa.

Vakuutusmeklarien suurin asiakasluokka on yritykset. Etenkin suuret ja keskisuuret yritykset hyödyntävät meklaripalveluita. Muita suuria asiakasluokkia ovat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä julkisyhteisöt, kuten sairaanhoitopiirit ja kunnat.

Mikko Määttä ja Raine Forsman kuvailevat kirjassaan Vakuutusedustus- asiamiesten ja vakuutusmeklarien toiminta (2005, Finanssi ja vakuutuskustannus Oy FINVA) kuinka vakuutusmeklarin tarjoamat palvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan – riskienhallintaan, vakuutuksiin ja vahinkoihin. Meklarin tyypillisiin tehtäviin kuuluu muun muassa riskien kartoittamista, vakuutustarjousten pyytämistä ja niiden vertailemista, jonka tavoitteena on saada valittua asiakkaan kannalta parhaat vakuutukset. Osa meklareista solmii asiakkaan kanssa kilpailutussopimuksia, kun taas osa solmii hoitosopimuksia, joihin sisältyy kilpailutus ja asiakkaan vakuutusasioiden kokonaisvaltainen hoitaminen.

Vakuutusmeklarin pätevyyden saavuttaa suorittaessaan sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusedustuslautakunnan vakuutusmeklaritutkinnon. Meklariksi saa rekisteröityä suorittaessaan hyväksytysti vakuutusmeklaritutkinnon valintakokeen. Kokeeseen kuuluu kolme osaa; yleinen osa, vahinkovakuutusosa ja henkivakuutusosa. Valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja kokeen aineisto julkaistaan noin 2 kuukautta ennen valintakoetta Valintakokeen voi suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi.

Vakuutusmeklaritoiminta Suomessa

Vakuutusmeklaritoiminta saapui Suomeen 1990- luvun alkupuolella. Ala on kasvanut tasaisesti sen jälkeen, kun laki vakuutuksenvälittäjistä määrättiin voimaan vuonna 1994. Laki ja sen sisältö määrättiin selkiyttämään vakuutusmeklarien asemaa, vastuita ja toimintaperiaatteita. Kyseisen lain voimaantulo loi edellytyksiä vakuutusmeklaritoiminnan harjoittamiselle.

Vakuutusmeklaritoiminta on ottanut viime vuosina yhä suurempaa jalansijaa Suomessa. Tästä huolimatta verratessa muihin maihin toiminta Suomessa on vielä pientä. Esimerkkinä tästä se, että Suomen vakuutusmeklarien vakuutusmaksutulo kaikista vakuutusmaksuista on 30-40% vähemmän verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Yksi suurimmista syistä tähän lienee ulkomaihin verrattuna Suomen tiukempi lainsäädäntö.

Miksi yrityksen kannattaisi hyödyntää vakuutusmeklarin palveluita?

Vakuutusmeklaripalveluiden käytön hyötyjä yrityksille on useampia. Suurin niistä on se, että hyödyntämällä meklarin ammattiosaamista vakuuttamisessa, varmistetaan se, että yrityksen vakuutukset on vakuutettu oikealla tavalla. Meklarin laaja vakuutusalan tuntemus varmistaa, että yrityksessä vältytään yli- tai alivakuuttamiselta ja vahinkojen sattuessa varmistetaan oikeudenmukaisten korvausten saaminen.

Vakuutusmeklarin ammattitaidon lisäksi meklarin käyttö johtaa usein myös edullisimpiin vakuutusmaksuihin, koska vakuutukset kilpailuttamalla vältytään ylivakuuttamiselta ja voidaan hyödyntää vakuutusyhtiöiden tarjoamia meklarialennuksia. Vakuutusmaksu muodostuu kolmesta osasta – riskimaksu, riskilisä ja hoitokuluosa. Meklarialennuksella tarkoitetaan sitä, että yrityksen käyttäessä vakuutusmeklarin palveluita hoitokuluosaa vakuutusmaksusta ei makseta. Yritys saa meklarialennuksen tilanteessa, jossa vakuutusten hoitaminen ja vastuu siirtyy vakuutusyhtiön edustajan sijasta vakuutusmeklarille hoitovaltakirjalla.

Vakuutusmeklareilla on monesti enemmän sananvaltaa vakuutusasioissa kuin tavallisella asiakkaalla sekä meklareilla on hyvät suhteet vakuutusyhtiöihin ja heidän eri vakuutuslajiosastojen edustajiin. Meklarin avulla yritys varmistaa itselleen sen, että se on paremmassa asemassa vakuutusmarkkinoilla. Loppujen lopuksi on kuitenkin asiakkaan päätettävissä, kuinka paljon vastuuta yrityksen vakuutuksista vakuutusmeklarille annetaan.

Kun vakuutusasiat voidaan siirtää asiantuntevan vakuutusmeklarin vastuulle yrityksen arki muuttuu helpommaksi ja huolettomammaksi sekä säästetään aikaa, kun yrityksessä voidaan keskittyä sen omiin ydintoimintoihin.

Wakio tarjoaa meklaripalveluita yritysten erilaisiin tarpeisiin. Tutustu tarjoamiimme palveluihin.

Tutustu myös näihin asiantuntija-artikkeleihin

Tule meille töihin

WAKIO hakee vakuutusmeklaria tai vakuutusalan osaajaa! Olisitko kiinnostunut kehittymään vakuutusalan huippuammattilaiseksi tiimissämme? Tuntuuko, että olet jumittunut vanhoihin kaavoihin ja kaipaat ...
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Vakuuttaminen

Vakuutusmeklari toimii edunvalvojanasi Miksi kilpailuttaisin vakuutukseni vakuutusmeklarin kautta? Yrityksen kasvaessa tai toiminnan muuttuessa myös yrityksen vakuutustarpeet muuttuvat. Vakuutusmeklari tutkii aina ...
LUE LISÄÄ

Asiakaskokemus – Riskienhallinta

Tiedätkö, mitä yrityksenne lakisääteinen tapaturmavakuutus (TyTal) pitää sisällään? Maksaako vakuutusyhtiö kaiken tapaturman sattuessa vai joudutteko sittenkin maksumieheksi? Ohessa asiakkaamme kokemus ...
LUE LISÄÄ
Scroll to Top